Bộ GD-ĐT đang soạn thảo quy chế hoạt động của các nhóm trẻ gia đình và các lớp mầm non tư thục, trong đó, đề cập rất rõ trách nhiệm của nhà trường, địa phương và những điều kiện được phép mở lớp