Tránh nói về những ồn ào quanh chuyện hôn nhân đã qua, giờ đây Đỗ Hải Yến chỉ muốn nói về điện ảnh, về cuộc sống và những dự tính của cô trong năm mới.