hồi xưa em ở trại trẻ mồ côi, em chọn nghề thêu tay hihihi hồi đó thêu khăn tay, bao gối, thêu tranh bán cho các nhà hảo tâm, nhớ có lần đoàn Nhật bản qua thăm trung tâm, họ đi hơn 100 người, tụi em thuê khăn tay hình Doremon tặng họ, nhớ mãi những ngày còn thơ

hồi xưa em ở trại trẻ mồ côi, em chọn nghề thêu tay hihihi hồi đó thêu khăn tay, bao gối, thêu tranh bán cho các nhà hảo tâm, nhớ có lần đoàn Nhật bản qua thăm trung tâm, họ đi hơn 100 người, tụi em thuê khăn tay hình Doremon tặng họ, nhớ mãi những ngày còn thơ