Game4V.com - Cùng với sự ra đời của tiểu thuyết tiên hiệp, cụm từ “độ kiếp” cũng xuất hiện và dần trở nên quen thuộc với mọi người. Đó là thử thách mà mỗi tu chân giả phải vượt qua để có thể tiến xa hơn trên con đường nghịch thiên truy cầu sức mạnh và sự trường sinh.