(Zing) - Một người phụ nữ đỗ xe ô tô của mình lên xe của người hàng xóm tại một ngã ba chật hẹp.