Hơn hai tháng sau vụ chủ trâu chọi bị trâu húc tử vong, lễ hội này ở Đồ Sơn được tiếp tục tổ chức vào ngày 28/9.