Đây là một trong những đề xuất về nhà giá rẻ nằm trong dự thảo vừa được Bộ Xây dựng trình lên Chính phủ.