Bạn còn nhớ hai chị em xấu tính này chứ? ^^ Nhưng để nhớ tên chắc ít người còn nhớ ấy nhỉ? Bạn thì sao?

1. Tên của hai chị em con mẹ kế Cinderella là gì?

Do vui: Hai co con gai cua me ke Cinderella ten gi? - Anh 1

2. Tìm 6 từ tiếng Anh có nghĩa trong hình.

Do vui: Hai co con gai cua me ke Cinderella ten gi? - Anh 2

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/do-vui-hai-co-con-gai-cua-me-ke-cinderella-ten-gi-3353006-p4.html">=> Đáp án

3. Đâu là kết quả chính xác của phép tính trên?

Do vui: Hai co con gai cua me ke Cinderella ten gi? - Anh 3

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/do-vui-hai-co-con-gai-cua-me-ke-cinderella-ten-gi-3353006-p5.html">=> Đáp án

Ốc Sên