Thử tài đoán khoang động cơ của các hãng xe thông qua hình ảnh "trái tim" của một số dòng xe.

Do vui: Ke ten khoang dong co cua cac hang xe - Anh 1

Động cơ này của hãng xe nào?

Nissan
Honda
Fiat
Toyota

Do vui: Ke ten khoang dong co cua cac hang xe - Anh 2

Động cơ này của hãng xe nào?

Audi
Infiniti
Lexus
Jaguar

Do vui: Ke ten khoang dong co cua cac hang xe - Anh 3

Động cơ này của hãng xe nào?

Mazda
Hyundai
Nissan
Honda

Do vui: Ke ten khoang dong co cua cac hang xe - Anh 4

Động cơ này của hãng xe nào?

Nissan
Hyundai
Kia
Honda

Do vui: Ke ten khoang dong co cua cac hang xe - Anh 5

Động cơ này của hãng xe nào?

Nissan
Kia
Toyota
Mazda

Do vui: Ke ten khoang dong co cua cac hang xe - Anh 6

Động cơ này của hãng xe nào?

Audi
Mercedes
BMW
Maserati

Do vui: Ke ten khoang dong co cua cac hang xe - Anh 7

Động cơ này của hãng xe nào?

Jaguar
BMW
Audi
Mercedes

Do vui: Ke ten khoang dong co cua cac hang xe - Anh 8

Động cơ này của hãng xe nào?

Nissan
Honda
Fiat
MINI

Do vui: Ke ten khoang dong co cua cac hang xe - Anh 9

Động cơ này của hãng xe nào?

Maserati
Audi
BMW
Jaguar

Do vui: Ke ten khoang dong co cua cac hang xe - Anh 10

Động cơ này của hãng xe nào?

Infiniti
Honda
Nissan
Audi

Hân Nguyễn