Bạn đếm được tổng cộng bao nhiêu hình?

Do vui: Thu tim cac hinh tam giac cua ngoi nha day sac mau nay - Anh 1

Bấm vào kết quả mà bạn cho là đúng bên dưới:

A. 15

B. 17

C. 19

D.21

E. 25

Bạch Dương sưu tầm