Từ nay đến hết ngày 21-10, đoàn ca múa nhạc dân tộc Việt Nam sẽ liên tục có những buổi biểu diễn tại 10 tỉnh, thành phố ở Nhật Bản.