Theo sự hỗ trợ của chương trình Giao lưu văn hóa năm 2007-2010 giữa Ấn Độ và Việt Nam, đoàn múa dân gian Pratibha Kala Kendra sẽ đến nước ta tham quan và biểu diễn từ ngày 6-9.10.2007.