(PL)- Ngày 22-3, Đoàn Sở Tư pháp đã tổ chức lễ hội Đêm văn hóa, chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đoàn (26-3).