Đoan Trang vừa từ Mỹ trở về sau khóa học 6 tuần về thanh nhạc tại ĐH Berllee (Boston). Trang cho biết ...