Từ những vật dụng hay con vật bình thường khi phóng to chúng sẽ thế nào nhỉ? Bạn hãy xem hình và thử tưởng tượng đó là gì nhé!

Doan vat tu hinh anh phong to - Anh 1

Doan vat tu hinh anh phong to - Anh 2

Doan vat tu hinh anh phong to - Anh 3

Doan vat tu hinh anh phong to - Anh 4

Doan vat tu hinh anh phong to - Anh 5

Doan vat tu hinh anh phong to - Anh 6

Doan vat tu hinh anh phong to - Anh 7

Doan vat tu hinh anh phong to - Anh 8

Doan vat tu hinh anh phong to - Anh 9

Doan vat tu hinh anh phong to - Anh 10

Mộc Trà