Doanh nghiệp chế biến xuất khẩu gỗ dùng gỗ nguyên liệu rừng trồng hoặc gỗ nhập khẩu có nguồn gốc được miễn thuế xuất khẩu.