ICTnews – Yêu cầu lớn nhất trong năm 2009 đối với các doanh nghiệp CNTT -TT là phải thể hiện được ý chí quyết tâm vượt khó, biến thách thức thành cơ hội.