Ngày 10.3, tỷ giá của Vietcombank là 15.865 đồng/USD, giảm gần 500 đồng/USD so với đầu năm 2008. Các doanh nghiệp đang rất lo lắng trước rủi ro tỷ giá, và cả áp lực chi phí đầu vào tăng chóng mặt.