Hỏi:

small_6487.jpg Công ty tôi là Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trước đây có nhập khẩu một số máy móc, thiết bị. Nay do nhu cầu đổi mới công nghệ, công ty muốn thanh lý cho một doanh nghiệp trong nước thì có được không? Thủ tục như thế nào? STRONG> Công ty tôi là Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trước đây có nhập khẩu một số máy móc, thiết bị. Nay do nhu cầu đổi mới công nghệ, công ty muốn thanh lý cho một doanh nghiệp trong nước thì có được không? Thủ tục như thế nào? Trả lời: Theo Điểm 4, Mục II Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 4/4/2007 của Bộ Thương Mại (nay là Bộ Công Thương) thì DN có vốn đầu tư nước ngoài thanh lý hàng hóa NK bao gồm: máy móc, thiết bị,phương tiện vận chuyển, nguyên liệu, vật tư và các hànghóa nhập khẩu khác thuộc sở hữu của Doanh nghiệp theo các hình thức: XK, nhượng bán tại thị trường Việt Nam, cho biếu, tặng, tiêu hủy. Hàng hóa nhập khẩu thuộc diện thanh lý là vật tư, thiết bị dôi dư sau khi hoàn thành xây dựng cơ bản hình thành doanh nghiệp; máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, nguyên vật liệu và các hàng hóa khác khi doanh nghiệp vẫn đang hoạt động; tài sản của doanh nghiệp sau khi giải thể, chấm dứt hoạt động. Hàng nhập khẩu chỉ được thanh lý khi đáp ứng một trong các điều kiện sau: đối với máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển phải hết thời gian khấu hao; bị hư hỏng; để thu hẹp quy mô sản xuất hoặc thay đổi mục tiêu hoạt động; để thay thế máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển mới. Đối với nguyên liệu và các hàng hóa khác: dư thừa, tồn kho; không đảm bảo chất lượng; không phù hợp với các hoạt động sản xuất kinh doanh của DN. Máy móc, vật tư của các DN có vốn đầu tư nước ngoài,nếu đủ điều kiện thanh lý theo quy định nêu trên, sẽ được xem xét giải quyết tại chi cục hải quan nơi DN làm thủ tục NK, trên cơ sở công văn đề nghị DN.