Dù rất vui mừng trước số lượng lớn dự án thép tỷ USD “đổ bộ” vào Việt Nam hiện nay, nhưng tính khả thi của các dự án còn là vấn đề phải bàn. [ + ]