Bộ Kế hoạch - Đầu tư vừa có công văn số 7055, yêu cầu các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) báo cáo tình hình vay vốn từ các tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam.

Theo đó, Bộ Kế hoạch - Đầu tư yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị chức năng (Sở Kế hoạch - Đầu tư, Ban quản lý các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao và các đầu mối tham mưu cấp, quản lý giấy chứng nhận đầu tư trực tiếp) tiến hành rà soát, kiểm tra tình hình hoạt động của các doanh nghiệp FDI có vay vốn của Ngân hàng thương mại trong nước.

Quá trình kiểm tra, nếu phát hiện các trường hợp vi phạm pháp luật hoặc không có khả năng triển khai dự án, cần thông báo ngay cho Ngân hàng thương mại có biện pháp thu hồi các khoản cho vay. Các tỉnh, thành phố phải tổng hợp tình hình vay vốn của các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tại các tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam và gửi về Bộ Kế hoạch - Đầu tư để phối hợp với các Bộ ngành liên quan rà soát, kiểm tra và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Theo Bộ Kế hoạch - Đầu tư, thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng một số doanh nghiệp FDI vay vốn của các tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam nhưng hoạt động không hiệu quả, phải ngừng hoạt động. Thậm chí, có trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đã bỏ trốn, gây ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng cũng như môi trường đầu tư tại Việt Nam...

(KD)