Theo Cục Đầu tư nước ngoài, xuất khẩu của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), kể cả dầu thô, trong 4 tháng đầu năm 2014 đạt 30,35 tỉ USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2013 và chiếm 66,3% kim ngạch xuất khẩu.

Còn nếu tính xuất khẩu không kể dầu thô trong 4 tháng khu vực FDI đạt 28,35 tỉ USD, chiếm 61,7% so với tổng xuất khẩu và tăng 20,1% so với cùng kỳ 2013. Nhập khẩu của khu vực này trong 4 tháng đạt 26,25 tỉ USD, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm 2013 và chiếm 58,3% tổng kim ngạch nhập khẩu. Tính chung 4 tháng, khu vực FDI xuất siêu 4,09 tỉ USD. Trong khi đó, khu vực kinh tế trong nước nhập khẩu 18,8 tỉ và xuất khẩu 15,4 tỉ USD; nhập siêu 3,4 tỉ USD.