(VietnamNet) - Việc đưa ra một quyết định trong giai đoạn này là vô cùng khó khăn, tuy nhiên doanh nghiệp không thể không làm gì, vì hành động thì có thể tìm được cơ hội tồn tại, còn không sẽ càng chết nhanh hơn.