Ông Sigekazu Utsunomya, Giám đốc công ty Vietnam Money chuyên môi giới và cung cấp dịch vụ thông tin cho các công ty Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam, cho biết đa số doanh nghiệp Nhật Bản đánh giá Việt Nam là địa điểm đầu tư thuận lợi và hấp dẫn.