(VnMedia) - Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 10/10 đã cùng Báo Đầu tư tổ chức hội thảo bàn bạc các giải pháp "cứu" doanh nghiệp nhỏ và vừa trước tác động tiêu cực của khủng hoảng.