Đoàn 15 doanh nghiệp Philíppin hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau sẽ đến thăm Việt Nam từ ngày 6-9/10 để tìm kiếm đối tác kinh doanh và các cơ hội đầu tư tại đây.