(ĐTCK) “Lãi suất vay vốn quá cao đang là yếu tố cản trở hàng đầu đối với hoạt động sản xuất - kinh doanh của DN hiện nay”, ông Phạm Đình Thúy, Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp (Tổng cục Thống kê) chia sẻ kết quả điều tra DN với ĐTCK.

Thưa ông, được biết Tổng cục Thống kê vừa hoàn thành cuộc điều tra nhanh về thực trạng và tình hình khó khăn của khu vực DN trên phạm vi cả nước, với sự tham gia của gần 1 vạn DN. Vậy kết quả của cuộc điều tra cho thấy bức tranh tổng thể về hoạt động DN ra sao?

Kết quả điều tra 9.331 DN cho thấy, sau 15 tháng, số DN thực tế còn hoạt động chiếm 91,6%; số DN phá sản, giải thể và DN ngừng sản xuất - kinh doanh, đang hoàn thành thủ tục phá sản, giải thể (gọi chung là DN phá sản, giải thể) chiếm 8,4% (số DN đã hoàn thành thủ tục phá sản, giải thể chiếm 4,1%, số DN ngừng sản xuất - kinh doanh và DN chờ hoàn thành thủ tục phá sản, giải thể chiếm 4,3%).

Trong ba loại hình DN, DN ngoài nhà nước phá sản, giải thể chiếm tỷ lệ cao nhất với 9,1%, tiếp đến là khu vực DNNN với 2,7% và thấp nhất là khu vực DN có vốn ĐTNN (FDI) với 2,4%. Đặc biệt, trong số các DN bị phá sản, giải thể, có đến 88,4% DN phản ánh, họ sẽ không tiếp tục thành lập DN mới, chỉ có 11,6% DN dự kiến tiếp tục thành lập DN mới. Trong số DN phá sản, giải thể sẽ thành lập DN mới, có 38,9% trả lời thành lập ngay trong năm 2012; 25% thành lập trong năm 2013; 16,7% thành lập trong năm 2014 và 19,4% thành lập sau năm 2014.

Những nguyên nhân chính khiến các DN lâm vào tình trạng giải thể hoặc phá sản là gì, thưa ông?

Trong tổng số 784 DN phá sản, giải thể (8,4%) thuộc mẫu điều tra, có đến 69,9% DN phản ánh, nguyên nhân phá sản, giải thể là do sản xuất - kinh doanh thua lỗ; 28,2% DN thiếu vốn để sản xuất - kinh doanh; 14,7% DN không tiêu thụ được sản phẩm; 11,7% DN khó khăn về địa điểm sản xuất - kinh doanh; 4,6% DN phải đóng cửa để thành lập DN mới/chuyển đổi ngành nghề sản xuất - kinh doanh và 4,6% DN đóng cửa DN để sáp nhập với DN khác.

Kết quả điều tra cũng cho thấy, trong số 11 yếu tố được phỏng vấn thuộc về môi trường kinh doanh ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của khu vực DN, có 6 yếu tố cản trở lớn nhất, trong đó lãi suất vay vốn quá cao là yếu tố cản trở hàng đầu (chiếm 27,2%); lạm phát cao và biến động thất thường là yếu tố thứ hai (19,5%); xếp vị trí thứ ba là khả năng tiếp cận vốn khó khăn (17,4%); tiếp đến là các yếu tố về chi phí vận tải cao (9,7%), điện cung cấp không ổn định (7%), chính sách điều hành kinh tế không ổn định (7%).

Hiện nay, DN đang phải chịu mức lãi suất thế nào và họ mong muốn điều gì trong tương lai?

Tại thời điểm đầu tháng 5/2012, trong số 57,8% DN đang vay vốn cho sản xuất - kinh doanh, thì có tới 33,5% phải vay với lãi suất bình quântrên 19%/năm và 86,3% số DN cho rằng, mức lãi suất bình quân năm chấp nhận được không quá 15%; 72,7% DN cho rằng, mức lãi suất bình quân năm chấp nhận được không quá 14%.

Đánh giá chung về các yếu tố cản trở nhiều nhất tới sản xuất - kinh doanh hiện nay, các DN mong muốn Nhà nước, các bộ, ngành tập trung hỗ trợ DN cải thiện các yếu tố chủ yếu sau: ổn định và hỗ trợ lãi suất vay vốn, cải tiến và tạo điều kiện để DN tiếp cận vốn thuận lợi hơn, ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định giá điện, cải thiện và phát triển cơ sở hạ tầng, tập trung nguồn vốn và hỗ trợ lãi suất vay vốn cho khu vực DN nhỏ và vừa, kiềm chế lạm phát, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu, hỗ trợ phát triển và đổi mới công nghệ để phát triển sản xuất - kinh doanh, cải thiện môi trường pháp lý và hiệu quả giải quyết tranh chấp, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải tiến thuế suất và công tác quản lý thuế.

Từ ngày 1/4 đến 16/5/2012, Ban chỉ đạo Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp năm 2012 đã tiến hành điều tra chọn mẫu về thực trạng DN và tình hình khó khăn của khu vực DN trong phạm vi cả nước. Đối tượng điều tra bao gồm 10.120 DN thuộc các loại hình sở hữu.

Dàn chọn mẫu là tổng số DN thực tế đang hoạt động do ngành Thống kê điều tra có tại thời điểm 1/1/2011. Đến ngày 16/5/2012 đã thu được 9.331 phiếu.(Nguồn: Tổng cục Thống kê)

Minh Nhật thực hiện.

Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA BẠN

Tên của bạn

Email của bạn

Nhập mã