Trước xu hướng giá tiêu dùng tiếp tục gia tăng gây áp lực đối với nền kinh tế, các ngành và doanh nghiệp đang nỗ lực sát cánh cùng Chính phủ trong các biện pháp bình ổn thị trường, kiềm chế lạm phát.