Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra dự đoán doanh nghiệp Việt sẽ đầu tư ra nước ngoài khoảng 1 tỷ USD, bất chấp tình hình kinh tế khó khăn và xu hướng suy giảm đầu tư trên phạm vi toàn cầu.