(VietNamNet) - Chỉ mới 50% số doanh nghiệp nhỏ và vừa được tiếp cận vốn ngân hàng nhưng chủ yếu là vốn vay ngắn hạn.