Doanh thu bán xe hơi ở Đức, một nước sản xuất ô tô lớn trên thế giới, tăng 40% trong tháng ba so với cùng kì năm ngoái, số liệu chính thức công bố ngày hôm qua cho biết.