Báo Quân đội nhân dân số ra thứ sáu, ngày 5-9-2008 đăng bài “Đổi mới dạy và học lịch sử như thế nào?” của tác giả Phạm Văn Hà. Qua bài báo, tác giả cho rằng: Để nâng cao chất lượng dạy và học môn Lịch sử trong nhà trường phổ thông, điều cần làm hiện nay là đổi mới phương pháp dạy và học lịch sử.