Sách đi vào từng chân tóc của Trung Đông, được viết bởi Bernard Lewis, giáo sư Trung Cận Đông của đại học Princeton; từng được đề cử nhận giải sách quốc gia Mỹ.