(VietNamNet) - Nguyên nhân chính của việc hao tốn năng lượng hiện nay là cấu trúc kinh tế Việt Nam hiện sản xuất thô, chiếm nhiều năng lượng và trình độ công nghệ chưa cao.