Từ ngày 5/10/2008 VNPT sẽ chính thức triển khai việc mở rộng kho số điện thoại cố định tại 55 tỉnh, thành phố, trong đó bao gồm cả Hà Nội mở rộng và TP. Hồ Chí Minh với số thuê bao ĐT cố định được đổi số lên đến 10 triệu thuê bao.

small_20254.jpg