(HNM) - Hội nghị đối thoại quốc tế về phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục do Thanh tra Chính phủ phối hợp với Bộ GD-ĐT cùng các bộ, ngành, cơ quan liên quan tổ chức dự kiến diễn ra vào ngày 28-5.

Theo kế hoạch, tại buổi đối thoại, Ban Chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng sẽ thông báo về những tiến triển trong công tác phòng, chống tham nhũng và tình hình xử lý một số vụ án dư luận quan tâm; nội dung Công ước Liên hợp quốc về Chống tham nhũng và Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020. Các đại biểu tham dự sẽ thảo luận về công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là trong lĩnh vực giáo dục và đưa ra những sáng kiến, kinh nghiệm của các quốc gia về lĩnh vực này.