Vào lúc 9h00 sáng nay, 27/3/2008, Thứ trưởng Bộ TT-TT Trần Đức Lai đã bắt đầu trả lời trực tuyến với người dân về hoạt động quản lý nhà nước của Bộ trong việc quy hoạch, chiến lược, ban hành cơ chế, chính sách phát triển kinh tế ngành...