Lúc ấy Sơn còn rất trẻ và viết cũng rất khỏe. Anh được kỳ vọng nhiều. Còn bây giờ thì... đã “gác bút” (?). Gặp lại thấy Sơn “già” đi, nhưng vẫn còn “cay” lắm. Anh đã nhận lời rủ rê vào “cà phê Internet” cùng tôi...