Quyển đi mua hoa tươi bằng tiền giả, còn vợ thì mang tiền giả tới tiệm cắt tóc gội đầu để ép tóc.