Đối xử tốt với nàng là một trong những bước để bạn chiếm được trái tim nàng. Hãy làm theo những lời khuyên sau đây.