Ngày 6-11, Quốc hội (QH) đã dành trọn ngày để nghe và thảo luận các báo cáo việc thực hiện pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ). Những nguyên nhân khiến chậm cấp GCNQSDĐ đã được các đại biểu (ĐB) mổ xẻ.