Năm mới sang thì vui thật đấy, nhưng đừng vui quá đà rồi lại... "mất vui" như các "thím" này nhé.

Don nam moi 2017, vui thoi dung vui qua lai...mat vui - Anh 1

Đón năm mới phải vui lên nào cô gái.

Don nam moi 2017, vui thoi dung vui qua lai...mat vui - Anh 2

Vui quá, quên luôn đường về rồi.

Don nam moi 2017, vui thoi dung vui qua lai...mat vui - Anh 3

Đang vui mà, tôi chưa muốn về đâu.

Don nam moi 2017, vui thoi dung vui qua lai...mat vui - Anh 4

Vui đến nỗi quên cả trời đất luôn nè.

Đừng say xỉn khi lũ bạn còn tỉnh nhé.

Don nam moi 2017, vui thoi dung vui qua lai...mat vui - Anh 5

Ối giời, sao lại nằm đây ngủ thế này.

Bảo đi nấu mì mà mãi không thấy đâu.

Don nam moi 2017, vui thoi dung vui qua lai...mat vui - Anh 6

Năm mới đến rồi, em vui quá mọi người ạ.

Don nam moi 2017, vui thoi dung vui qua lai...mat vui - Anh 7

"Tiệc" ở đâu thì ngủ luôn ở đấy thôi.

Don nam moi 2017, vui thoi dung vui qua lai...mat vui - Anh 8

Đường về nhà sao mà xa quá vậy?

Don nam moi 2017, vui thoi dung vui qua lai...mat vui - Anh 9

Hậu quả của việc say khi lũ bạn "khốn nạn" còn tỉnh.

Don nam moi 2017, vui thoi dung vui qua lai...mat vui - Anh 10

Vui đến mức "ngã đâu là giường" thế này đây.

Don nam moi 2017, vui thoi dung vui qua lai...mat vui - Anh 11

Lần sau "yếu thì đừng có ra gió" nhé.

Don nam moi 2017, vui thoi dung vui qua lai...mat vui - Anh 12

Tư thế ngủ khó đỡ của "đệ tử lưu linh".

Don nam moi 2017, vui thoi dung vui qua lai...mat vui - Anh 13

Sang năm mới rồi, đậy đi về thôi nào.