Thời gian quân ngũ qua nhanh, mới ngày nào các chàng trai từ nhiều miền quê nhập ngũ trong bộ quân phục thơm mùi vải mới, bỡ ngỡ với môi trường quân đội, giờ đây họ chia tay đơn vị...