Tại Hội nghị lần thứ nhất vào chiều ngày 23.10.2015, BCH Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu đồng chí Lê Minh Hoan, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp khóa IX giữ chức danh Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp khóa X

Dong chi Le Minh Hoan tai dac cu Bi thu Tinh uy Dong Thap khoa X, nhiem ky 2015 - 2020 - Anh 1

Đồng chí Lê Minh Hoan tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa X

Ngày 23.10, BCH Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tiến hành Hội nghị lần thứ nhất. Hội nghị đã tiến hành bầu Ban Thường vụ gồm 15 đồng chí. Đồng chí Lê Minh Hoan, Bí thư Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa IX tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa X, cùng 2 Phó Bí thư là Nguyễn Tôn Hoàng và Nguyễn Văn Dương. BCH cũng bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 11 đồng chí do đồng chí Trần Ngọc Ẩn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh khóa X làm Chủ nhiệm đúng Quy chế bầu cử trong Đảng.

Đồng chí Lê Minh Hoan SN 1961 tại xã Hòa An, TP.Cao Lãnh (Đồng Tháp), là kiến trúc sư, Cử nhân Chính trị; Thạc sĩ Kinh tế. 30 năm trước ông là cán bộ Phòng Xây dựng và Quản lý đô thị thị xã Cao Lãnh và 9 năm sau giữ chức Trưởng phòng.

Năm 2001-2007, ông Hoan làm Phó giám đốc và Giám đốc Sở Xây dựng trước khi được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp vào tháng 1/2004. Tháng 8/2008, ông này làm Bí thư Thành ủy Cao Lãnh và hơn 2 năm sau đó được bầu làm Phó bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh rồi Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015.