Nhân 20 năm ngày đồng chí Trường Chinh từ trần (30-9-1988 / 30-9-2008) Báo Quân đội nhân dân xin trân trọng đăng bài viết của nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười trong dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của đồng chí Trường Chinh...