Lò giết mổ bò lậu tại địa chỉ 54M/36, khu phố 8, Hố Nai (Biên Hòa) đã bị buộc đóng cửa.