Các thống đốc ngân hàng Đông Nam Á hy vọng thông qua biện pháp đẩy mạnh buôn bán trong khu vực sẽ tạo ra một vùng đệm để "đối phó với nguy cơ xuất khẩu vào thị trường Mỹ và Liên minh châu Âu giảm".