Ngày 16/1/2009, METRO Cash & Carry tổ chức mừng lễ động thổ trung tâm bán sỉ cash & carry mới tại phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.