Nỗi lo kinh tế Mỹ suy thoái gia tăng đã đẩy nhiều đơn vị tiền tệ châu Á lên một mức giá mới so với đồng đô la Mỹ vào ngày thứ Năm (10-4).