(CafeF) - Đồng yên trượt giá và hướng tới quý mất giá mạnh nhất so với USD từ năm 2001 sau thông tin sản xuất công nghiệp của Nhật đi xuống tháng thứ 5 liên tiếp. > Doanh nghiệp nhỏ của Nhật chịu tác động nặng nề khi xuất khẩu giảm / Ngân hàng Trung ương Nhật chuẩn bị mua trái phiếu chính phủ / Xuất khẩu của Nhật tháng 2/2009 hạ kỷ lục 49%